Intellectuele eigendom

In dit thema vindt u informatie over de vele facetten van de intellectuele eigendom.

Eerst leert u enkele basisbegrippen beter kennen: Wat is intellectuele eigendom? Waarom gebruik maken van intellectuele eigendom?

U vindt er ook de huidige wet- en regelgeving. Het doel is om u een overzicht te geven van de wetgeving met betrekking tot de verschillende intellectuele eigendomsrechten: auteursrecht, naburige rechten, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, databanken, kwekersrecht, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, alsook topografieën van halfgeleiders.

Op deze pagina's vindt u ook praktische informatie die nuttig kan zijn voor het beheer van uw intellectuele eigendomsrechten of innovatieprojecten:

  • contactgegevens van organisaties die u advies of financiële ondersteuning kunnen geven,
  • informatie over subsidies en fiscale voordelen ter stimulering van innovatie,
  • databanken van bestaande octrooien,
  • tarieven,
  • formulieren,
  • enz.

De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE)

De DIE is bevoegd voor alle zaken met betrekking tot intellectuele eigendom in België. 

Bij de DIE kunnen aanvragen worden ingediend voor Belgische octrooien, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, en Belgische kwekersrechten.

De DIE is belast met de aflevering van de Belgische octrooien, aanvullende beschermingscertificaten en Belgische kwekersrechten, met de sensibilisering van gebruikers over intellectuele eigendom, met de voorbereiding van wetteksten, met het adviseren van de overheden en met de internationale vertegenwoordiging van België.

Raadpleeg de pagina's van de DIE voor meer informatie en om contact op te nemen met de dienst.

Laatst bijgewerkt
10 februari 2022