Intellectuele eigendom

Op deze webpagina's vindt u informatie over intellectuele eigendom. Doel is u wegwijs te maken in de regelgeving die betrekking heeft op de verschillende intellectuele rechten: auteursrecht, naburige rechten, octrooien, merken, tekeningen of modellen, databanken, kweekproducten, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, topografieën van halfgeleiders.

De webpagina's geven u bovendien praktische informatie die nuttig kan zijn bij het beheer van uw intellectuele eigendomsrechten of van uw onderzoeks- en innovatieprojecten: u vindt er o.m. contactgegevens van organisaties waar u voor advies of financiering terecht kan, informatie over subsidies en fiscale maatregelen ter stimulering van innovatie, databanken van bestaande octrooien, tarieven, formulieren, enz.

De intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendom beschermt intellectuele creaties zoals werken, merken, uitvindingen, computerprogramma’s, enz. Op deze verschillende types creaties zijn specifieke regels van toepassing (auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht…).

Laatst bijgewerkt
11 oktober 2019