World Intellectual Property Organization (WIPO):

WIPO is het wereldwijde forum voor diensten, beleid, informatie en samenwerking op het gebied van intellectuele eigendom. Het is een financieel autonoom agentschap van de Verenigde Naties met 193 lidstaten.

World Intellectual Property Organization (WIPO)

Europees Octrooibureau (EPO):

EPO ondersteunt innovatie, concurrentievermogen en economische groei in Europa. De hoofdactiviteit is het onderzoek van octrooiaanvragen en het verlenen van Europese octrooien. De activiteiten strekken zich ook uit tot octrooi-informatie en -training. 38 lidstaten zijn lid van deze organisatie.

Europees Octrooibureau (EPO)

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) :

BOIP is een onderdeel van de Benelux Organisatie voor Intellectuele Eigendom en is tegelijk het registratiebureau voor merken en modellen in de Benelux.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) :

Het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is een agentschap van de Europese Unie, dat verantwoordelijk is voor het beheer van het Uniemerk en het ingeschreven Gemeenschapsmodel.

Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) :

Het CPVO is een ander agentschap van de Europese Unie, dat de plantenveredeling ondersteunt en intellectuele eigendomsrechten op nieuwe plantenrassen in de EU-landen toekent.

Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO)

Internationale Unie tot Bescherming van Kweekprodukten (UPOV) :

De UPOV is een intergouvernementele organisatie die tot taak heeft een doeltreffend systeem voor de bescherming van plantenrassen te ontwikkelen en te bevorderen, om de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen ten behoeve van de samenleving te stimuleren.

Internationale Unie tot Bescherming van Kweekprodukten (UPOV)

Nationale diensten voor intellectuele eigendom, industriële eigendom en octrooien:

De volgende twee links bieden, via de website van het Europees Octrooibureau, nuttige links voor de diensten van de lidstaten van het EOB, maar ook voor andere buitenlandse bureaus.

 International Helpdesk

Andere

Laatst bijgewerkt
22 februari 2024