Intellectuele Eigendom

Octrooien:

Merken

Tekeningen of Modellen

Kweekproducten

Andere

PATLIB Centra

Gewesten

Nationale Diensten

Internationale helpdesk

Andere nuttige links

  • Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting kunnen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. De buitenlandse vennootschappen met een Belgische inrichting (onderworpen aan de belasting van niet-inwoners/venn.) kunnen de aftrek voor octrooi-inkomsten bekomen onder dezelfde voorwaarden als Belgische vennootschappen, directe belastingen
  • Exploradis
Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst