""

Study about counterfeit in Belgium: Evaluation of the scope and measures against this phenomenon

Uitgever
Séverine Waterbley
Publicatiedatum

Table of Contents

    Uit een gezamenlijke studie van de OESO en het EUIPO blijkt dat ons land een van de belangrijkste bestemmingen is voor gevaarlijke namaakgoederen en dat het deel uitmaakt van een bevoorrechte route voor de distributie van deze goederen in de andere lidstaten van de Europese Unie.

    Deze studie in opdracht van de FOD Economie analyseert de belangrijkste trends in namaak in België en geeft een overzicht van de bestaande nationale en Europese maatregelen ter bestrijding van namaak. Dit zal het mogelijk maken om de aanpak en de instrumenten die gebruikt worden in de strijd tegen namaak opnieuw te evalueren en verder te verbeteren in het licht van de toenemende uitdagingen, vooral op het vlak van coördinatie tussen de betrokken partijen. Na bestudering van de beste praktijken doet de studie negen aanbevelingen als mogelijke manieren om de strijd tegen namaak in België te verbeteren.

    Laatst bijgewerkt
    21 maart 2024