De informatie op deze website wordt verstrekt door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie).

Toegang tot de informatie op deze website is gratis, maar impliceert kennis en aanvaarding van de onderstaande voorwaarden.

Privacy

Het beleid van de FOD Economie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kan worden ingekeken via de vertrouwelijkheidsverklaring.

Gebruik van de informatie op de website

De informatie op deze website of op de andere websites en toepassingen van de FOD Economie is van algemene aard.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Indien u persoonlijk of specifiek advies nodig hebt, moet u altijd de bevoegde diensten in onze FOD raadplegen.

De Europese wetgeving gepubliceerd in het "Publicatieblad van de Europese Unie" en de Belgische wetgeving gepubliceerd in het "Belgisch Staatsblad" hebben als enige rechtsgeldigheid.

De FOD Economie stelt alles in het werk om volledige, correcte, afdoende en actuele informatie te verstrekken. De informatie op deze website kan evenwel ongewild onvolledig en/of onjuist zijn. Indien de verstrekte informatie fouten bevat, niet meer beschikbaar of niet langer actueel is, doen we er alles aan om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Fouten mogen uiteraard steeds aan ons worden gemeld.

De FOD Economie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit de raadpleging of het gebruik, ongeacht de manier waarop dat gebeurt, van de inhoud van deze website en toepassingen.

De inhoud van de website (met inbegrip van hyperlinks) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of mededeling worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Verwijzingen en links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar websites en/of pagina's van derden. De FOD Economie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze websites en/of pagina's van derden. De FOD Economie is in geen geval aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van die websites, de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een link op de website van de FOD Economie zou verwijzen. Bovendien zijn er geen rechten aan informatie van derden verbonden.

De toevoeging van hyperlinks naar een of meer andere websites, met inbegrip van de links op die websites, betekent geenszins dat er sprake is van enige associatie, partnerschap, connectie met of goedkeuring van de instellingen die deze websites aanbieden.

Zodra de FOD Economie weet krijgt van eventuele onwettige inhoud of inhoud die niet overeenstemt met het beoogde doel op een website waarnaar een link op de website van de FOD verwijst, wordt de hyperlink van de website verwijderd, zonder dat dit enige aansprakelijkheid van de FOD Economie met zich meebrengt voor de periode waarin de hyperlink op de website van de FOD werd aangeboden.

Auteursrecht (Creative Commons-0 licentie)

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De FOD Economie raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.

Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video' s enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.