Publicaties

  1. e-jaarverslag 2017 is het jaarverslag van de FOD Economie voor het jaar 2017. Het omvat een selectie van een aantal belangrijke verwezenlijkingen van de FOD in diverse domeinen: energie, administratieve
  2. Dit document is een samenvatting van de informatie die gedeeld werd tijdens het seminarie “Financiering van de circulaire economie” dat de FOD Economie op 6 juni 2017 organiseerde met verschillende
  3. In het 15de nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Rankings "concurrentievermogen" Verder in dit nummer: PME : regard sur les enjeux et obstacles d'une définition unique Geplande
  4. De oorsprong van een product Preferentiële oorsrprong Niet-preferentiële oorsprong Het niet-preferentiële oorsprongscertificaat De oorsprongsaanduiding op producten
  5. De Algemene Directie Energie van de FOD Economie presenteert de kerncijfers van energie in 2016. Deze brochure geeft een voorproefje van de beschikbare gegevens rond energieproductie, -consumptie,
  6. De horizontale screening gaat na welke sectoren een verhoogd risico op een minder efficiënte marktwerking vertonen en daarom extra aandacht van de overheid vragen. Meer dan 600 marktsectoren over de