Search results

  1. Om de synergie tussen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie te versterken, werd een gezamenlijk project opgezet om het concurrentievermogen van de sectoren te analyseren. Vice
  2. Een substantieel deel van de gebruikers ervaart problemen met digitale dienstverlening. De keuze van kanalen hangt vooral af van de vraag, de aard van de dienst, de complexiteit, de gevoeligheid met
  3. De digitale transformatie van kleine bedrijven blijft een grote uitdaging, waardoor het thema digitale inclusie op de achtergrond blijft. Hoewel de COVID-19-crisis heeft geleid tot een zekere versnelling
  4. Opdracht en activiteiten van het Fonds Fapetro Resultaten van de controles Financiële balans Besluit
  5. De Economische Inspectie ziet toe op de correcte toepassing van de Europese regels voor de productie van en handel in wijn, neemt deel aan de Vlaamse en Waalse erkenningscommissies die instaan voor de
  6. De FOD Economie wil, samen met alle economische actoren, bouwen aan de economie van morgen. Er werd een nota aan de preformateur opgesteld om de discussies op economische vlak te verrijken en te voeden. Op