Publicaties

  1. De coöperatieve vennootschappen kunnen een erkenning krijgen van de minister van Economie en zo lid worden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie. De erkenning garandeert dat
  2. Het huidige rapport “Economische conjunctuur in de chemie, life sciences en de verwerking van kunststof en rubber – oktober 2017" werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische
  3. Dit verslag "Economische conjunctuur in de textiel- en kledingindustrie - december 2017 " werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD
  4. Boekhoudkundige verplichtingen sinds 01.01.2018 Algemene boekhoudprincipes De jaarrekening Boekhoudkundige verplichtingen
  5. De FOD Economie heeft een brochure uitgegeven om de consument te waarschuwen en te sensibiliseren voor de meest voorkomende vormen van bedrog en oplichting. De brochure is samengesteld uit 30 fiches die u