Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres, IP-adres, …

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. In uw browser beginnen ze met “https://economie.fgov.be”.
  Wanneer een link u naar een andere website, een portaalsite, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die websites of diensten;
 • u contact met ons opneemt (telefonisch, e-mail, sociale media).

U bent beschermd op basis van de:

 1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

  Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij om ze al dan niet te contacteren.

  We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

  • u te informeren;
  • uw vragen te beantwoorden;
  • de dossiers die u aanbelangen te behandelen.
    

  We verzamelen en verwerken ook gegevens:  

  • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren;
  • om u een antwoord te geven in uw taal.
 2. Verwerkte gegevens

  Persoonsgegevens worden automatisch verzameld en verwerkt in deze drie situaties:

  Situaties

  Verzamelde en verwerkte gegevens

  U raadpleegt een of meerdere pagina’s.

  IP-adres.

  U contacteert ons via een elektronisch formulier of via e-mail.

  Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft.

  Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer.

  Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail.

  U contacteert ons op sociale media. De informatie op uw profiel op sociale media volgens uw privacy-instellingen op deze sociale media.

  De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

  Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

  • taalkeuze;
  • gebruikte zoekmachine;
  • gebruikte trefwoorden;
  • website waarlangs u gekomen bent;
  • geraadpleegde pagina’s;
  • raadplegingsduur per pagina;
  • lijst van gedownloade bestanden;
  • datum en uur van toegang;
  • gebruikte browser;
  • platform en besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd is.
 3. Bewaringsduur

  De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, mogen deze persoonsgegevens gedurende langere tijd worden bewaard.

  Ook gegevens die met het oog op archivering, in het openbaar belang, worden bijgehouden, mogen langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Zelfs in het geval van persoonsgegevens is de archiefwet van toepassing.

  Om te bepalen welke documenten, databanken, ... naar het Rijksarchief moeten worden overgebracht, moet men zich baseren op de archiefselectielijsten (geef FOD Economie als zoekterm in: alle archiefselectielijsten zijn er gerangschikt volgens algemene directie en stafdienst). 
   

 4. Gebruik van cookies

  Wilt u meer weten over ons gebruik van cookies, raadpleeg ons Cookiebeleid

 5. Veiligheid

  De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

  Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

  Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

 6. Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen

  U hebt bepaalde rechten over de persoonsgegevens die we verwerken:

  • het recht van inzage,

  • het recht op rechtzetting,

  • het recht om bezwaar aan te tekenen en

  • het recht om gegevens te laten wissen.
    

  We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten veel aanvragen moeten verwerken, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

  Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening.

  Contactgegevens:

  Per e-mail:
  dpo@economie.fgov.be

  Per brief:

  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Data Protection Officer - Bureau van de Voorzitter
  Bureau 9 B17
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
 7. Klachten

  Als u vindt dat de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel

  E-mail: contact@apd-gba.be

 8. Contact

  Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid, contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming:

  Per e-mail:
  dpo@economie.fgov.be

  Per brief:

  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Data Protection Officer - Bureau van de Voorzitter
  Bureau 9 B17
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel