Table of Contents

  De FOD Economie streeft ernaar haar website en andere door haar beheerde websites (campagnesites) voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een beperking. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

  Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 6 januari 2020 en laatst herzien op 9 maart 2020. De evaluatie van de naleving van deze website en de campagnesites aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 gebeurde aan de hand van de Accessibility Check van de FOD BOSA en aan de hand van een zelfbeoordeling door de FOD Economie.

  Niveau van inachtneming van de toegankelijkheidsnorm

  De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid voor personen met een handicap. Die regels gelden op drie niveaus: A, AA en AAA. 

  Onze organisatie voldoet gedeeltelijk aan het niveau A van de WCAG 2.1, aangezien sommige delen van onze website niet volledig voldoen aan de regels.

  Beperkingen en alternatieven

  We doen er alles aan om onze website, campagnesites en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. Sommige documenten zijn echter nog niet volledig toegankelijk. Het gaat meer bepaald om informatie die in pdf-formaat wordt gearchiveerd, zoals diverse publicaties, activiteitenrapporten ... Het toegankelijk maken van die documenten zou onevenredige kosten met zich meebrengen. Wenst u echter een toegankelijke versie te ontvangen, dan kunt u ons een e-mail sturen via webmaster@economie.fgov.be.

  De FOD Economie maakt voor haar campagnesites gebruik van de tool Leadpages. Door de technische beperkingen van deze tool kunnen sommige onderdelen van campagnesites niet volledig toegankelijk zijn, zoals de identificatie van frames en pop-ups, sommige contrast ratio’s,…

  Als u bij uw bezoek aan onze website of campagnesites andere voor u ontoegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het ons dan zeker weten.

  De FOD Economie maakt ook gebruik van de sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube om te communiceren over haar bevoegdheidsdomeinen. De informatie die via die kanalen wordt verstrekt, is ook te vinden op de website van de FOD Economie of op andere door haar beheerde websites. U kunt ons steeds contacteren via die sociale netwerken. Daarnaast zijn we telefonisch of per e-mail te bereiken via ons Contact Center.

  Audit over toegankelijkheid

  De toegankelijkheid van onze website en campagnesites wordt regelmatig gecontroleerd via een Accessibility check die de FOD BOSA heeft ontwikkeld.

  Het gaat om een tool die u kunt installeren in de bladwijzerbalk van uw internetbrowser en die op basis van een aantal tests een rapport aanmaakt over de toegankelijkheid van de webpagina die u bezoekt.

  Belgian Web Accessibility Office
  FOD BOSA
  DG Digitale Transformatie
  WTC III, Simon Bolivarlaan 30
  1000 Brussel
  Tel.: 02 740 79 93 (tussen 8u30 en 17 uur)
  Contactformulier

  Feedback

  We zijn benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via webmaster@economie.fgov.be.

  Werden uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord, dan kunt u steeds een klacht indienen bij onze klachtenbeheerder, via de webpagina Klachten over de werking van de FOD Economie.