Over de FOD Economie

In deze rubriek vindt u de organisatie van onze FOD, de algemene directies en de stafdiensten waaruit hij is samengesteld.

Maak nader kennis met ons departement via zijn missie, visie en waarden. Onze voornaamste activiteiten en ons beleid inzake duurzame ontwikkeling worden  eveneneens gedetailleerd.

U vindt er onze jaarverslagen terug en onze aankoopstrategie.

Wenst u ten slotte een van onze medewerkers te worden, dan vindt u alle informatie hierover onderaan deze pagina.

Missie, visie, waarden

Waarden

Tot uw dienst

Tot uw dienst

We verlenen onze diensten, gericht op het algemeen belang, op een klantvriendelijke manier. We behandelen onze eigen collega’s, de burgers, de bedrijven en andere belanghebbenden zoals we zelf behandeld willen worden.

Respect

Respect

In al onze diversiteit hebben we respect voor onszelf en onze omgeving. Wij respecteren het deontologische kader van de federale overheid en gaan steeds integer te werk.

Samen sterk

Samen sterk

We werken samen in een positieve sfeer over de verschillende diensten en directies heen. Teamwerk en vertrouwen zijn essentiële bouwstenen voor het bereiken van onze doelstellingen.

Uitmuntend

Uitmuntend

Wij maken er een erezaak van om onze job op een professionele en kwaliteitsvolle manier uit te voeren en zijn fier op onze job. We streven ernaar de beste te zijn binnen ons domein.

Klantencharter

De FOD Economie staat voor een klantgerichte werking, hoge kwaliteitseisen en een respectvolle omgang met burgers, bedrijven, collega’s en belanghebbenden. De FOD Economie, dat is een ploeg van min of meer dan 2.000 mensen tot je dienst!

Wil je meer weten over de missie, visie, waarden en strategie van onze FOD.

Ontdek meer over het klantencharter

Structuur van de FOD

Onze ministers

De heer Kris Peeters

De heer Kris Peeters

Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

De heer Alexander De Croo

De heer Alexander De Croo

​​​​​​Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post 

Mevrouw Marie-Christine Marghem

Mevrouw Marie-Christine Marghem

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

De heer Denis Ducarme

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

De heer Philippe De Backer

De heer Philippe De Backer

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Activiteiten van de FOD

Evenementenkalender

  1. -
    Wikifin.be, FOD Economie, FOD Financiën, De Nationale Bank van België, Febelfin, Assuralia, Steunpunt voor Mens en Samenleving, Budget In zicht, Brocom en het Centre d’appui aux Services de médiation de de
  2. The FPS Economy – DG Energy, the Energy Technology Club (*) have the pleasure of inviting you on Thursday 1 February 2018 for the presentation of the “World Energy Outlook 2017”. At this occasion, Dr Fatih
  3. -
    Programma 23.01.2018 09u30 - 13u00 Staatsteun & RDI (PDF, 141.86 KB) (EN) - Vanessa Bruynooghe - Framework - GBER - Vragen Programma 30.01.2018 09u45 - 12u30 NoA & GBER (PDF, 1.3 MB) - Koen Van de Casteele
  4. De Algemene Directie KMO-beleid van de FOD Economie en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO organiseren samen een infosessie over het Enterprise Europe Network (EEN). Dit netwerk opgericht en gefin

Strategische publicaties

selor

Vooraleer u solliciteert, leest u best aandachtig wat volgt, want een geslaagde sollicitatie berust vaak op een goede kennis van het departement en van zijn vakgebieden.

Surf daarom op deze website en ontdek onze missie-visie, onze waarden, onze strategie, onze positionering in België, onze publicaties en nog veel meer interessante informatie.

Lees meer