In deze rubriek vindt u de organisatie van onze FOD, de algemene directies en de stafdiensten waaruit hij is samengesteld.

Maak nader kennis met ons departement via zijn missie, visie en waarden. Onze voornaamste activiteiten en ons beleid inzake duurzame ontwikkeling worden  eveneneens gedetailleerd.

U vindt er onze jaarverslagen terug en onze aankoopstrategie.

Wenst u ten slotte een van onze medewerkers te worden, dan vindt u alle informatie hierover onderaan deze pagina.

Missie, visie, waarden
Structuur van de FOD
Activiteiten van de FOD
Strategische publicaties

Waarden

Tot uw dienst

Tot uw dienst

We verlenen onze diensten, gericht op het algemeen belang, op een klantvriendelijke manier. We behandelen onze eigen collega’s, de burgers, de bedrijven en andere belanghebbenden zoals we zelf behandeld willen worden.

Respect

Respect

In al onze diversiteit hebben we respect voor onszelf en onze omgeving. Wij respecteren het deontologische kader van de federale overheid en gaan steeds integer te werk.

Samen sterk

Samen sterk

We werken samen in een positieve sfeer over de verschillende diensten en directies heen. Teamwerk en vertrouwen zijn essentiële bouwstenen voor het bereiken van onze doelstellingen.

Uitmuntend

Uitmuntend

Wij maken er een erezaak van om onze job op een professionele en kwaliteitsvolle manier uit te voeren en zijn fier op onze job. We streven ernaar de beste te zijn binnen ons domein.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

We werken samen met al onze stakeholders om te streven naar een betere leef- en werkomgeving, vandaag en voor toekomstige generaties.

Klantencharter

De FOD Economie staat voor een klantgerichte werking, hoge kwaliteitseisen en een respectvolle omgang met burgers, bedrijven, collega’s en belanghebbenden. De FOD Economie, dat is een ploeg van min of meer dan 1.840 mensen tot je dienst!

Wil je meer weten over de missie, visie, waarden en strategie van onze FOD.

Ontdek meer over het klantencharter

Onze ministers

Pierre-Yves Dermagne

De heer Pierre-Yves Dermagne

Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

David Clarinval

De heer David Clarinval

Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Tinne Van der Straeten

Mevrouw Tinne Van der Straeten

Minister van Energie

Petra De Sutter

Mevrouw Petra De Sutter

Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven,  Telecommunicatie en Post

Paul Van Tigchelt

De heer Paul Van Tigchelt

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Thomas Dermine

De heer Thomas Dermine

Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk

Mathieu Michel

De heer Mathieu Michel

Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister

Alexia Bertrand

Mevrouw Alexia Bertrand

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee

Evenementenkalender

 1. De FOD Economie heeft het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling van de nieuwste editie van het "Belgian Energy Data Overview" op 3 juli 2024 om 11 uur. Deze editie bevat de eerste geconsolideerde
 2. Als onderdeel van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU) nodigt de FOD Economie, in samenwerking met de Benelux Unie, u uit op de conferentie “Vuurwerk en openbare veiligheid
 3. 26 April 2024 – EU COMPETITION DAY Timing Activitiy 8.30 am Welcome breakfast 9 am #1 – Which Competition Policy in Uncertain Geo-Economic Times? Mr Pierre-Yves Dermagne, Deputy Prime Minister and Minister
 4. -
  De Europese ministers van Consumentenbescherming kwamen samen om de verschillende uitdagingen waarmee het consumentenbeleid momenteel geconfronteerd wordt te bespreken. Daarvoor is een specifiek programma

Werkenvoor.beZin om bij de ons te komen werken?

Vooraleer u solliciteert, leest u best aandachtig wat volgt, want een geslaagde sollicitatie berust vaak op een goede kennis van het departement en van zijn vakgebieden.

Surf daarom eens rond op de website en ontdek

 • onze missie-visie,
 • onze waarden,
 • onze strategie,
 • onze positionering in België,
 • onze publicaties
 • en nog veel meer interessante informatie.


Lees meer