In deze rubriek vindt u de organisatie van onze FOD, de algemene directies en de stafdiensten waaruit hij is samengesteld.

Maak nader kennis met ons departement via zijn missie, visie en waarden. Onze voornaamste activiteiten en ons beleid inzake duurzame ontwikkeling worden  eveneneens gedetailleerd.

U vindt er onze jaarverslagen terug en onze aankoopstrategie.

Wenst u ten slotte een van onze medewerkers te worden, dan vindt u alle informatie hierover onderaan deze pagina.

Missie, visie, waarden
Structuur van de FOD
Activiteiten van de FOD
Strategische publicaties

Waarden

Tot uw dienst

Tot uw dienst

We verlenen onze diensten, gericht op het algemeen belang, op een klantvriendelijke manier. We behandelen onze eigen collega’s, de burgers, de bedrijven en andere belanghebbenden zoals we zelf behandeld willen worden.

Respect

Respect

In al onze diversiteit hebben we respect voor onszelf en onze omgeving. Wij respecteren het deontologische kader van de federale overheid en gaan steeds integer te werk.

Samen sterk

Samen sterk

We werken samen in een positieve sfeer over de verschillende diensten en directies heen. Teamwerk en vertrouwen zijn essentiële bouwstenen voor het bereiken van onze doelstellingen.

Uitmuntend

Uitmuntend

Wij maken er een erezaak van om onze job op een professionele en kwaliteitsvolle manier uit te voeren en zijn fier op onze job. We streven ernaar de beste te zijn binnen ons domein.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

We werken samen met al onze stakeholders om te streven naar een betere leef- en werkomgeving, vandaag en voor toekomstige generaties.

Klantencharter

De FOD Economie staat voor een klantgerichte werking, hoge kwaliteitseisen en een respectvolle omgang met burgers, bedrijven, collega’s en belanghebbenden. De FOD Economie, dat is een ploeg van min of meer dan 1.800 mensen tot je dienst!

Wil je meer weten over de missie, visie, waarden en strategie van onze FOD.

Ontdek meer over het klantencharter

Onze ministers

Pierre-Yves Dermagne

De heer Pierre-Yves Dermagne

Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

David Clarinval

De heer David Clarinval

Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Tinne Van der Straeten

Mevrouw Tinne Van der Straeten

Minister van Energie

Petra De Sutter

Mevrouw Petra De Sutter

Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven,  Telecommunicatie en Post

Vincent Van Quickenborne

De heer Vincent Van Quickenborne

Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee

Thomas Dermine

De heer Thomas Dermine

Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk

Mathieu Michel

De heer Mathieu Michel

Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister

Alexia Bertrand

Mevrouw Alexia Bertrand

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee

Evenementenkalender

  1. -
    Het Belgisch verbindingsbureau voor de kennisgeving van ontwerpen voor technische voorschriften (Belnotif) nodigt u, in samenwerking met de Europese Commissie, uit om deel te nemen aan een algemene
  2. De Broadband Competence Office van de FOD Economie nodigt u graag uit voor hun evenement Connect Brussels 2023 Schrijf u nu in voor Connect Brussels 2023, waar gemeenten, federale en regionale
  3. De Federale Overheidsdienst Economie nodigt u uit op een evenement gewijd aan de voorstelling van de derde projectoproep “Substitutie van chemische stoffen” in het kader van het Belgium builds back
  4. De Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie nodigt u uit op het eerste evenement van het Energietransitiefonds. Dit evenement vindt plaats op 4 oktober 2023 in aanwezigheid van de