Visie

Met oog voor de huidige en nieuwe uitdagingen in onze maatschappij, zoals de groene en digitale tran­sitie, en de geopolitieke context, wil de FOD Economie een centrale rol spelen binnen het economisch beleid, in nauwe samenwerking en overleg met de verschillende overheden. De FOD wil uitgroeien naar een inspirerende en flexibele organisatie, met aandacht voor het welzijn van de medewerkers, waar middelen optimaal worden ingezet.

Strategisch plan

Dit strategisch plan is opgesteld voor een periode gaande van 1 januari 2022 tot het einde van de 56e legislatuur. Het plan zal van kracht blijven tot de ondertekening van een volgend strategisch plan.

Het plan consolideert de bijdrage van de FOD Economie aan de realisatie van het Regeerakkoord van 30 september 2020 en van de beleidsnota’s van zijn Ministers. Het strategisch plan identificeert eveneens de doelstellingen inzake recurrente activiteiten, het intern beheer en de bijdrage aan de transversale doelstellingen.

Het strategisch plan downloaden