Hoe legitimeren controleagenten van de FOD Economie zich?

Table of Contents

  Verschillende diensten van de FOD Economie zien toe op de naleving van diverse regelgevingen. De controles en onderzoeken kunnen in zo goed als elke onderneming en op elke locatie in België plaatsvinden, zelfs in privéwoningen (zie bijvoorbeeld het artikel XV.3, 1° van het Wetboek van economisch recht).

  Er is geen wettelijke verplichting voor de controleagenten om vóór elke controle of onderzoek het legitimatiebewijs te tonen. Bepaalde onderzoeken kunnen plaatsvinden in publiek toegankelijke plaatsen zonder aankondiging.

  De controleur of inspecteur legt u echter steeds een legitimatiebewijs voor wanneer u wordt aangesproken in het kader van een controle of onderzoek

  Model van legitimatiebewijs

  Het model van legitimatiebewijs is wettelijk vastgelegd en ziet er als volgt uit:

  Recto

  Legitimatiekaart FOD Economie - recto

  Verso

  Legitimatiekaart FOD Economie - verso

  Om vervalsing tegen te gaan, zijn die legitimatiekaarten ook uitgerust met een hologram.

  Welke diensten zijn betrokken?

  De controleurs komen uit volgende algemene directies:

  • Economische Inspectie;
  • Kwaliteit en Veiligheid;
  • Energie.

  Op de legitimatiekaarten is duidelijk vermeld van welke algemene directie de controleagent afhangt.

  Waarom controleren?

  De relevante wetgeving waar toezicht op gehouden wordt, is zeer uiteenlopend. Ze heeft voornamelijk tot doel

  • consumenten te beschermen, met inbegrip van het zorgen voor veilige producten,
  • te zorgen voor eerlijke concurrentie tussen ondernemingen en
  • bepaalde vormen van (economische) oplichting en fraude te voorkomen.

  Wat als u zo’n legitimatiekaart vindt?

  Indien u zo’n legitimatiebewijs vindt, neem dan contact op met 
  HOR.VAR-VAR.ARB@economie.fgov.be.

  Stuur een gevonden kaart terug naar:

  FOD Economie
  Stafdienst Personeel en Organisatie
  Dienst HR Administratie – 4e verdieping, bureau 4B12
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel