Waarden

De FOD Economie staat voor een klantgerichte werking, hoge kwaliteitseisen en een respectvolle om¬gang met burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. De FOD Economie, dat is een ploeg van bijna 1.800 mensen, die bouwt aan de economie van morgen.

Medewerkers formuleerden tijdens een interactief proces zelf de 5 waarden van de FOD Economie:

Tot uw dienst

We verlenen onze diensten, gericht op het algemeen belang, op een klantvriendelijke manier. We behandelen onze eigen collega’s, de burgers, de bedrijven en andere belanghebbenden zoals we zelf behandeld willen worden.

Respect

In al onze diversiteit hebben we respect voor onszelf en onze omgeving. Wij respecteren het deontologische kader van de federale overheid en gaan steeds integer te werk.

Samen sterk

We werken samen in een positieve sfeer over de verschillende diensten en directies heen. Teamwerk en vertrouwen zijn essentiële bouwstenen voor het bereiken van onze doelstellingen.

Uitmuntend

Wij maken er een erezaak van om onze job op een professionele en kwaliteitsvolle manier uit te voeren en zijn fier op onze job. We streven ernaar de beste te zijn binnen ons domein.

Duurzaamheid

We werken samen met al onze stakeholders om te streven naar een betere leef- en werkomgeving, van­daag en voor toekomstige generaties.

Deontologische codes

Alle federale ambtenaren, en dus ook de ambtenaren van de FOD Economie, moeten het algemeen belang dienen en niet hun eigen belangen. Daarom moeten zij de waarden en de normen van het openbaar ambt naleven.

Deze waarden en normen zijn gebundeld in:

Hoe legitimeren agenten van de FOD Economie zich?

Verschillende diensten van de FOD Economie zien toe op de naleving van diverse regelgevingen. De controles en onderzoeken kunnen op elke locatie in België plaatsvinden, zelfs in privéwoningen. De controleagenten die deze controles uitvoeren, hebben een legitimatiebewijs.