Klachten over onze dienstverlening?De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie streeft als overheidsdienst naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voelt u zich (als burger of onderneming) onheus behandeld door onze diensten? Dan kunt u ons dat laten weten.

 

 

 

Beschrijf uw probleem

Indien u ontevreden bent over:

 • de kwaliteit van de dienstverlening of
 • de kwaliteit van het contact met een van de medewerkers van de FOD Economie,

dan kunt u dat melden bij de klachtencoördinator van de FOD Economie, Tim Ampe.

Om uw klacht vlot te kunnen behandelen, geeft u ons liefst zo veel mogelijk informatie, zoals:

 • de persoon over wie of de dienst waarover de klacht gaat,
 • de datum en de plaats waar de feiten hebben plaatsgevonden,
 • een nauwkeurige verwijzing naar de actie of de taak waarover het gaat,
 • een dossier- of referentienummer, indien u hierover beschikt,
 • een toelichting van uw klacht, bij voorkeur aangevuld met een of meerdere bewijsstukken.

De volgende klachten zijn niet ontvankelijk:

 • anonieme klachten,
 • klachten over de inhoud van administratieve beslissingen, bijvoorbeeld de selectie voor deelname aan een enquête,
 • klachten over feiten die niet onder de bevoegdheid van de FOD Economie vallen,
 • klachten over feiten die meer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden,
 • klachten over de regelgeving of over het beleid van de minister,
 • klachten over beslissingen waarvoor administratieve beroepsprocedures bestaan (bijvoorbeeld administratieve boetes, proces-verbalen behandeld door het parket, dossiers die tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg behoren,...),
 • klachten over feiten waarover al een juridische procedure loopt.

Hoe laat u dit weten?

U kunt uw klacht indienen

Stuur ook alle documenten mee die als bewijsstuk kunnen dienen (bijvoorbeeld een ontvangen of verstuurde brief of e-mail).

Wat is het verdere verloop van de procedure?

U ontvangt van ons binnen de 5 werkdagen een ontvangstbewijs. Uw melding zal binnen een maximumtermijn van 15 werkdagen behandeld worden. U ontvangt altijd een gemotiveerd antwoord.

Indien u niet tevreden bent over het antwoord van de klachtencoördinator, kunt u terecht bij de Federale Ombudsman.

Uw mening is voor ons uiterst nuttig. Onze doelstelling is om onze werking voortdurend te verbeteren om aan burgers en ondernemingen een dienst van optimale kwaliteit te kunnen verlenen.

Klantencharter

Verslag klachtenmanagement 2023 (PDF, 248.68 KB)