Waar kan je ons bereiken?

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Ondernemingsnummer.: 0314.595.348

Hoe bereikt u onze gebouwen?
Hoe u een van de gebouwen van de FOD Economie bereikt, vindt u op de webpagina "Hoe onze gebouwen bereiken?".

consumerconnect - Het platform voor de consument

Bent u een consument en hebt u een probleem? Op ConsumerConnect vindt u het antwoord op al uw vragen.

Naar ConsumerConnect

Meldpunt

Als uw rechten als onderneming niet werden gerespecteerd, of als uw onderneming het slachtoffer werd van misleiding, bedrog, fraude of oplichting, kunt u terecht bij het Meldpunt van de FOD Economie.

Naar het Meldpunt van de FOD Economie.

Overige contactgegevens

Woordvoerster

Lien Meurisse
 Lien Meurisse

Enkel voor journalisten

Telefoon
+32 2 277 90 93 / +32 477 55 50 83

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Voor vragen over de KBO:

Telefoon
0800 120 33 (gratis nummer)

Intellectuele eigendom

Contactpunt open op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur (uitsluitend op afspraak).

Telefoon
0800 120 33 (gratis nummer)
Fax
+32 2 277 52 62

Statistiek

Voor vragen over statistieken:

Telefoon
0800 120 33 (gratis nummer)

Webmaster

Opmerkingen over of suggesties voor onze website zijn altijd welkom bij onze webmasters.

Klantencharter

klantencharter-miniatuur.pngDe FOD Economie staat voor een klantgerichte werking, hoge kwaliteitseisen en een respectvolle omgang met burgers, bedrijven, collega’s en belanghebbenden.

 

Klachten over onze dienstverlening?

klachten-logo.pngHebt u opmerkingen of klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de FOD Economie of over een contact met een van onze medewerkers? Meld het aan onze klachtencoördinator.

Bescherming van klokkenluiders

Heeft u een inbreuk vastgesteld op wettelijke bepalingen die onder onze bevoegdheid vallen? U kunt die inbreuk melden.

Over welke bevoegdheden gaat het? Wie kan een melding doen en bij welke instelling?