Mededinging

Het mededingingsbeleid streeft naar een gezonde, open en doeltreffende mededinging. Die bevordert het concurrentievermogen van ondernemingen, biedt consumenten een rijke waaier aan diverse kwaliteitsvolle producten tegen concurrerende prijzen en bevordert innovatie.

Om die reden bestrijden België en de Europese Unie restrictieve mededingingspraktijken (kartels tussen ondernemingen, misbruik van machtspositie en misbruik van economische afhankelijkheid) en controleren ze concentraties van ondernemingen van een zekere omvang.

De Dienst voor de Mededinging van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft de opdracht mee te werken aan de ontwikkeling van een mededingingsbeleid, in het belang van de Belgische economische markt en haar spelers.

Laatst bijgewerkt
1 februari 2024