Inbreuken op het mededingingsrecht verwijzen naar de anticoncurrentiële gedragingen van ondernemingen op een markt om het vrije spel van de mededinging te vervalsen. Ze zijn verboden om een eerlijke en doeltreffende mededinging tussen ondernemingen te garanderen, op de markt een gevarieerde keuze aan kwaliteitsvolle producten en diensten tegen lage prijzen aan te bieden en tegelijkertijd innovatie te bevorderen.

Het Belgische recht verbiedt inbreuken op het mededingingsrecht zoals kartels, afspraken, misbruiken van machtspositie en misbruiken van economische afhankelijkheid (artikelen IV.1, § 1, IV.2 en IV.2/1 van het Wetboek van economisch recht) die ertoe leiden dat de mededinging op de betrokken markt merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

De Belgische Mededingingsautoriteit is bevoegd om zich uit te spreken over het bestaan van dergelijke inbreuken op het mededingingsrecht, om ze te veroordelen en te bestraffen.

Laatst bijgewerkt
15 juli 2022