afbeelding ter illustratie

Table of Contents

  Kunnen AI-systemen worden beschouwd als uitvinders? Wat als een AI-product zijn gedrag aanpast tijdens zijn levensduur en daardoor veiligheidsproblemen veroorzaakt? Kan AI worden gebruikt om klantenprofielen op te stellen voor verzekeringsdoeleinden?

  Om de impact van artificiële intelligentie op de Belgische economische reglementering te onderzoeken, bestelde de FOD Economie een studie met twee hoofddoelstellingen:

  • nagaan of de economische reglementering in bepaalde domeinen in België nog steeds doeltreffend is, met het oog op de AI-revolutie;
  • mogelijke maatregelen voorstellen voor toekomstige ontwikkelingen van de wetgeving.

  De economische domeinen die werden onderzocht, betreffen

  • de intellectuele eigendom,
  • de mededinging,
  • de consumentenbescherming,
  • AI-veiligheid en cyberveiligheid,
  • de data-economie,
  • eIDAS,
  • het recht van de elektronische economie,
  • de verzekeringen.

  Nu de studie is afgerond, wordt het analytische gedeelte bekendgemaakt en kunnen experten en geïnteresseerden reageren op de bevindingen. Een eerste aanzet werd daartoe gegeven tijdens een webinar op 1 februari 2022 waar de resultaten van de studie werden voorgesteld.

  Meer informatie over de studie en het webinar

  Laatst bijgewerkt
  29 april 2022