Staatssteun

Staatssteun omvat directe of indirecte economische of financiële steun van de nationale overheid aan ondernemingen. Ze mag enkel maar onder bepaalde voorwaarden worden verleend zoals bepaald door de Europese reglementering ter zake.

De reglementering over staatssteun is een bevoegdheid van de Europese Commissie die erop toeziet dat deze steun geen discriminatie tussen de ondernemingen teweegbrengt en bijgevolg de mededinging niet vervalst.

Voor meer informatie over staatssteun, raadpleeg de website van de Europese Commissie.

Volgens de algemene Groepsvrijstellingsverordening nr. 651/2014 (GBER) en de Verordening 702/2014 en landbouwrichtsnoeren moet bepaalde informatie over staatssteun publiek toegankelijk zijn. Dit is het geval voor steun, waarbij per onderneming meer dan 500.000 euro steun wordt toegekend.

Dit geldt ook voor steun in het kader van de Mededeling van de Commissie tot wijziging van de mededelingen van de Commissie betreffende EU-richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken, betreffende richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020, betreffende staatssteun voor films en andere audiovisuele werken, betreffende richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen en betreffende richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen PB C 198 van 27.6.2014, blz. 30–34.

Die transparantieverplichting is volgens de Europese Commissie een sleutelelement van de State Aid Modernisation (SAM) omdat ze de burgers openheid en transparantie geeft over wat er met belastinggeld gebeurt.

Op vraag van de lidstaten en met als doel van het hebben van enige consistentie in de publicatie van informatie, heeft de Europese Commissie zelf een applicatie ontwikkeld, die gevoed wordt door de lidstaten. Voor België worden de gegevens aangeleverd door de gefedereerde entiteiten en het federaal niveau voor hun respectieve bevoegdheden.

U kunt de beknopte informatie raadplegen via de “Transparancy Award Module”.

Laatst bijgewerkt
14 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie