Staatssteun

Staatssteun omvat directe of indirecte economische of financiële steun van nationale overheden aan ondernemingen. Ze mag slechts onder bepaalde voorwaarden zoals bepaald door de Europese reglementering ter zake worden verleend.

De reglementering over staatssteun is een bevoegdheid van de Europese Commissie, die erop toeziet dat deze steun geen discriminatie tussen de ondernemingen teweegbrengt en bijgevolg de mededinging niet vervalst.

Raadpleeg voor meer informatie over staatssteun 'State aid control' op de website van de Europese Commissie.

In overeenstemming met de verordening (EU) nr. 651/2014, de verordening (EU) nr. 702/2014 en de landbouwrichtsnoeren moet bepaalde informatie over staatssteun publiek toegankelijk zijn. Dit is het geval voor steun waarbij per onderneming meer dan 500.000 euro steun wordt toegekend.

Dit geldt ook voor steun in het kader van de Mededeling van de Commissie tot wijziging van de mededelingen van de Commissie betreffende EU-richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken, betreffende richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020, betreffende staatssteun voor films en andere audiovisuele werken, betreffende richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen en betreffende richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen PB C 198 van 27.06.2014, p. 30-34.

Die transparantieverplichting is volgens de Europese Commissie een sleutelelement van de State Aid Modernisation (SAM), omdat ze de burgers openheid en transparantie biedt over wat er met belastinggeld gebeurt.

Op vraag van de lidstaten en met als doel van het bereiken van enige uniformiteit in de publicatie van informatie, heeft de Europese Commissie zelf een applicatie ontwikkeld, die gevoed wordt door de lidstaten. Voor België worden de gegevens aangeleverd door de gefedereerde entiteiten en het federale niveau voor hun respectieve bevoegdheden.

U kunt de informatie raadplegen via de Transparency Award Module.

Laatst bijgewerkt
27 september 2019