Advocacy

De Dienst voor de Mededinging van de FOD Economie verdedigt en bevordert de naleving van de mededinging en de regels ervan, ten voordele van de markten van goederen en diensten in België, de marktpartijen en de consumenten.

Dat is de inzet van de advocacy, dat is elke activiteit van bewustmaking en vorming over mededinging. Dat moet leiden tot positieve gevolgen voor de economie dankzij een aanbod aan gediversifieerde kwaliteitsvolle producten tegen competitieve prijzen. Alle maatschappelijke actoren zijn daarbij betrokken: consumenten, ondernemingen, politieke beslissingsorganen, openbare instellingen, private instellingen, enz.

De Dienst voor de Mededinging onderneemt advocacy-acties zoals:

  • adviezen aan ondernemingen, verenigingen van ondernemingen en consumenten over mededingingsregels die van toepassing zijn op de vastgestelde marktpraktijken;
  • de organisatie van een 'Lunchforum Mededinging'; en
  • interventies over actuele onderwerpen van mededingingsrecht.
Laatst bijgewerkt
15 juli 2022