Advocacy

De FOD Economie en zijn Mededingingsdienst zijn actief betrokken bij de verdediging en de bevordering van de naleving van de mededinging en de regels ervan, ten voordele van de markten en de marktpartijen.

Dat is de inzet van de advocacy die omschreven kan worden als elke activiteit van bewustmaking en vorming van de maatschappij over de mededinging, wat moet leiden tot positieve gevolgen voor de economie. Alle actoren van de maatschappij zijn hierbij betrokken: verbruikers, ondernemingen, politieke beslissingsorganen, openbare instellingen, privéinstellingen, enz.

Concreet onderneemt de Dienst voor de Mededinging advocacy-acties zoals

 • interventies over actuele onderwerpen van mededingingsrecht,

 • de organisatie van een “Lunchforum Mededinging”,

 • adviezen aan ondernemingen, verenigingen van ondernemingen en consumenten over mededingingsregels die van toepassing zijn op de problemen waarmee zij geconfronteerd worden.

Laatst bijgewerkt
14 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie