Advocacy

De Dienst voor de Mededinging van de FOD Economie is betrokken bij de verdediging en de bevordering van de naleving van de mededinging en de regels ervan, ten voordele van de markten van goederen en diensten in België, de marktpartijen en de consumenten.

Dat is de inzet van de advocacy, die omschreven kan worden als elke activiteit van bewustmaking en vorming van de maatschappij over de mededinging, wat moet leiden tot positieve gevolgen voor de economie dankzij een aanbod aan gediversifieerde kwaliteitsvolle producten tegen competitieve prijzen. Alle actoren van de maatschappij zijn hierbij betrokken: consumenten, ondernemingen, politieke beslissingsorganen, openbare instellingen, private instellingen, enz.

De Dienst voor de Mededinging onderneemt advocacy-acties zoals:

 • adviezen aan ondernemingen, verenigingen van ondernemingen en consumenten over mededingingsregels die van toepassing zijn op de vastgestelde marktpraktijken;
 • de organisatie van een 'Lunchforum Mededinging'; en
 • interventies over actuele onderwerpen van mededingingsrecht.
Laatst bijgewerkt
21 december 2020

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Verkoop
  Mededinging
  Ondernemingen
  Online
  Financiële diensten