De wet van 6 juni 2017 tot omzetting van de Richtlijn 2014/104/EU betreffende rechtsvorderingen tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht geeft het resultaat weer van een grootscheepse raadpleging van

  • de FOD Justitie;

  • de Belgische Mededingingsautoriteit;          

  • een groep deskundigen-advocaten;        

  • de Commissie voor de Mededinging (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven);

  • de Europese Commissie.

De Commissie voor de Mededinging bracht twee officiële adviezen uit:

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018