De wet van 6 juni 2017 tot omzetting van de Richtlijn 2014/104/EU betreffende rechtsvorderingen tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht geeft het resultaat weer van een grootscheepse raadpleging van

 • de FOD Justitie;

 • de Belgische Mededingingsautoriteit;          

 • een groep deskundigen-advocaten;        

 • de Commissie voor de Mededinging (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven);

 • de Europese Commissie.

De Commissie voor de Mededinging bracht twee officiële adviezen uit:

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Verkoop
  Mededinging
  Ondernemingen
  Online
  Financiële diensten