Wetgeving met betrekking tot mededinging

Belgische wetgeving in verband met de mededinging

De ontwikkeling van een wettelijk en reglementair kader, aangepast aan de hele economische markt en aan alle ondernemingen en consumenten, vormt een belangrijke uitdaging voor het mededingingsbeleid.

De actie die de minister op reglementair gebied onderneemt, maakt het mogelijk om dit kader waarin de marktspelers en de Belgische Mededingingsautoriteit actief zijn, te creëren en te beschermen om een gezonde en doeltreffende mededinging op de markt te waarborgen.

Uitvoeringsbesluiten

Teksten over de toepassing van de procedure

Tot de uitdrukkelijke intrekking ervan, blijft de Mededeling van de Raad voor de Mededinging over gedeeltelijke of volledige vrijstelling van geldboeten in kartelzaken van toepassing.

De nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van een concentratie van de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging blijven, tot de uitdrukkelijke intrekking ervan, van toepassing.

  • Zoals vermeld in het persbericht van 06.09.2013, heeft het Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit besloten dat de mededeling van de Raad voor de Mededinging betreffende de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten in kartelzaken bij analogie ook van toepassing is op de clementie van natuurlijke personen.

Teksten met betrekking tot de boeten

Richtsnoeren en gidsen van de Belgische Mededingingsautoriteit

Teksten over de samenwerking met de regulatoren

Europese wetgeving in verband met de mededinging

De Belgische wetgeving met betrekking tot de mededinging vindt haar oorsprong in de basisprincipes van het Europees mededingingsrecht.

Laatst bijgewerkt
15 juli 2022