Naar aanleiding van de institutionele en procedurele hervorming van de economische mededinging die op 6 september 2013 in werking trad, zijn er in België twee instellingen die de opdracht hebben om een effectieve mededinging in België te waarborgen:

 1. De Dienst voor de Mededinging van de Algemene Directie van de Economische Reglementering van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

  De Dienst voor de Mededinging ondersteunt de minister die de economie tot zijn bevoegdheid heeft. Hij voert taken uit met betrekking tot mededingingsrecht en –beleid waaronder:

  • de uitwerking van de wetgeving en van de reglementering,

  • de vertegenwoordiging van België op Europees en internationaal vlak (Europese Commissie, Raad van de Europese Unie, HvJEU, OESO, UNCTAD, enz.),

  • de uitoefening van bepaalde bevoegdheden toegekend aan de minister door de boeken IV en V van het Wetboek van economisch recht,

  • de advocacy,

  • enz.

 2. De Belgische Mededingingsautoriteit.

  De Belgische Mededingingsautoriteit is onafhankelijk en belast is met de toepassing van de mededingingsregels via onderzoek en bestraffing van restrictieve praktijken alsook met de controle van concentratieverrichtingen.

Een derde instelling, de Commissie voor de Mededinging (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven), treedt op als adviesorgaan met adviesbevoegdheid voor algemene problemen inzake mededingingsbeleid.

Laatst bijgewerkt
20 maart 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie