Missie

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo¬mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument¬en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.