Strategisch plan 2022-2024

Strategisch plan 2022-2024

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Dit strategisch plan (vroeger "Bestuursovereenkomst") is opgesteld voor een periode gaande van 1 januari 2022 tot het einde van de 56e legislatuur. Het plan zal van kracht blijven tot de ondertekening van een volgend strategisch plan.

    Het plan consolideert de bijdrage van de FOD Economie aan de realisatie van het Regeerakkoord van 30 september 2020 en van de beleidsnota’s van zijn Ministers. Het strategisch plan identificeert eveneens de doelstellingen inzake recurrente activiteiten, het intern beheer en de bijdrage aan de transversale doelstellingen.

    Strategisch plan 2022-2024

    Laatst bijgewerkt
    11 januari 2023