De gebouwen van de FOD zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Maar onze diensten blijven uiteraard operationeel en bereikbaar via telefoon of e-mail. Hebt u geen specifieke contactpersoon, richt u dan tot ons Contact Center 

Overheidsopdrachten

Raamovereenkomst voor het realiseren van communicatie- en marketingcampagnes

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met de lancering van een overheidsopdracht over het afsluiten van een raamovereenkomst voor het realiseren van communicatie- en marketingcampagnes in opdracht van de deelnemende partijen.

De opdracht, die zal worden gelanceerd volgens een mededingingsprocedure met onderhandeling, wordt opgedeeld in vier percelen in functie van de deelactiviteiten eigen aan mediacampagnes:

  • Perceel 1: uitwerking van totaalproject communicatiecampagnes, inclusief de aankoop van een brede set van on- en offline mediaruimte.
  • Perceel 2: uitwerking van totaalproject communicatiecampagnes, inclusief de aankoop van mediaruimte, maar enkel via de zogenaamde online-kanalen.
  • Perceel 3: realiseren van communicatiecampagnes voor onder meer de ontwikkeling van het concept en de realisatie van de communicatiedragers, dus exclusief de aankoop van mediaruimte.
  • Perceel 4: analyse, uitwerking en realisatie van video- en/of animatiefilms, met uitzondering van de uitvoering van de campagne en de aankoop van mediaruimte.

De raamovereenkomst wordt afgesloten voor vier jaar.

Raadpleeg het dossier

Onze aankoopstrategielogo-eProcurement.jpg

De FOD Economie heeft de Aankoopdienst belast met de organisatie van het aankoopproces voor goederen en diensten die de algemene directies en stafdiensten nodig hebben om hun opdracht efficiënt te vervullen.

De Aankoopdienst past een aankoopstrategie toe die is toegespitst op de federaal en Europees niveau bepaalde prioriteiten: