Optimalisering van de aankopen van de FOD Economie

Via een centralisatie van de aankopen

In het begin van elk begrotingsjaar stellen alle diensten van de FOD een lijst met hun behoeften op. Die lijsten worden gecentraliseerd bij de aankoopdienst die zo alle behoeften tegelijk kan inventariseren en de uitgaven, en dus het budget, beter kan controleren en beheren. Bovendien kan op basis van deze lijsten de bestelling zodanig worden georganiseerd dat ze  beantwoordt aan de behoefte wanneer die zich stelt.

Door aankopen af te stemmen op de behoeften

De aankoper focust op de essentiële functies van het voorwerp van de aankoop, zodat efficiënt in de behoeften kan worden voorzien en niet te veel wordt uitgegeven aan nutteloze opties of toebehoren.

Door rekening te houden met de "Total Cost of Ownership" bij de keuze

Bij de keuze houdt de aankoopdienst, behalve met de kostprijs van de aankoop, ook rekening met alle directe en indirecte kosten evenals met alle voor- en nadelen die aan het product verbonden zijn gedurende de hele levenscyclus ervan. Bij de aankoop van een printer, bijvoorbeeld, wordt de prijs van de cartridges, van de herstellingen, van het specifieke papier dat eventueel vereist is, … in aanmerking genomen.

Duurzaamheid integreren  

De aankoopdienst geeft voorrang aan en stimuleert milieuvriendelijke keuzes. Zo beveelt hij systematisch de keuze van « groene » producten aan in de catalogi van zijn leveranciers.

Bij de opstelling van bijzondere bestekken kent hij meteen een uitgesproken duurzaamheidskarakter aan de selectiecriteria, de gunningscriteria en/of de technische voorschriften toe.