De gebouwen van de FOD zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Maar onze diensten blijven uiteraard operationeel en bereikbaar via telefoon of e-mail. Hebt u geen specifieke contactpersoon, richt u dan tot ons Contact Center 

Uitbreiding van de mededinging

Meer deelnemers oproepen tot mededinging heeft onmiskenbare voordelen op het vlak van financiën, kwaliteit en innovatie.

Ook om de toegang tot zijn overheidsopdrachten uit te breiden:

  • geeft de Aankoopdienst voorrang aan de procedures met bekendmaking, zelfs in gevallen waarbij  de wetgeving voorziet in een gewone onderhandelingsprocedure;
  • stelt de Aankoopdienst de selectiecriteria zodanig op dat er zo veel mogelijk op de aankondiging van de opdracht kan worden gereageerd;
  • werkt de Aankoopdienst de gunningscriteria zodanig uit dat de indiening van innoverende en creatieve projecten wordt gestimuleerd;
  • staat de Aankoopdienst in diezelfde geest onderaanbestedingen toe.