Uitbreiding van de mededinging

Meer deelnemers oproepen tot mededinging heeft onmiskenbare voordelen op het vlak van financiën, kwaliteit en innovatie.

De aankoopdienst streeft er daarom naar de toegang tot zijn overheidsopdrachten uit te breiden op verschillende manieren:

  • Hij geeft de voorrang aan de procedures met bekendmaking, zelfs in gevallen waarbij  de wetgeving voorziet in een gewone onderhandelingsprocedure;
  • Hij stelt de selectiecriteria zo op dat er zo veel mogelijk op de aankondiging van de opdracht kan worden gereageerd;
  • Hij werkt de gunningscriteria zo uit dat de indiening van innoverende en creatieve projecten wordt gestimuleerd;
  • Hij staat in diezelfde geest onderaanbestedingen toe.