Uitbreiding van de mededinging

Meer deelnemers oproepen tot mededinging heeft onmiskenbare voordelen op het vlak van financiën, kwaliteit en innovatie.

Ook om de toegang tot zijn overheidsopdrachten uit te breiden:

  • geeft de Aankoopdienst voorrang aan de procedures met bekendmaking, zelfs in gevallen waarbij  de wetgeving voorziet in een gewone onderhandelingsprocedure;
  • stelt de Aankoopdienst de selectiecriteria zodanig op dat er zo veel mogelijk op de aankondiging van de opdracht kan worden gereageerd;
  • werkt de Aankoopdienst de gunningscriteria zodanig uit dat de indiening van innoverende en creatieve projecten wordt gestimuleerd;
  • staat de Aankoopdienst in diezelfde geest onderaanbestedingen toe.