De gebouwen van de FOD zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Maar onze diensten blijven uiteraard operationeel en bereikbaar via telefoon of e-mail. Hebt u geen specifieke contactpersoon, richt u dan tot ons Contact Center 

Categorieën overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten zijn aankoopovereenkomsten die een overheidsdienst met één of meer marktdeelnemers (economische, private of publieke) afsluit om te beantwoorden aan zijn behoeften op het vlak van goederen, diensten en werken.

Alle procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten moeten conform de wetgeving op de overheidsopdrachten verlopen.

In het algemeen kunnen overheidsopdrachten in twee categorieën worden ingedeeld :

  • Opdrachten die worden bekendgemaakt, maar waarvan de toegankelijkheid wordt bepaald door de gekozen procedure :
    • De kandidaten dienen een « selectiedossier » in, maar kunnen slechts aan de opdracht deelnemen en een offerte indienen indien zij geselecteerd zijn op basis van vooraf bepaalde uitsluitings- en kwaliteitscriteria (financieel vermogen, technische bekwaamheid).Dat is de zogenaamde beperkte procedure.
    • De kandidaten dienen tegelijk een selectiedossier en een offerte in. Deze overheidsopdracht moet bekendgemaakt worden via e-procurement. Deze procedure is open verklaard. Deze opdracht moet op e-procurement worden bekendgemaakt.

 

  • Opdrachten waarvan een welbepaald aantal mogelijke kandidaten in kennis wordt gesteld :
    • De overheidsdienst kiest zelf de ondernemingen die in aanmerking komen om de dienst te verrichten of het goed te leveren die/dat het voorwerp van de opdracht uitmaakt. De geselecteerde ondernemingen worden vervolgens gevraagd een offerte in te dienen. Deze offertes worden vergeleken om te kunnen uitmaken welke de interessantste is. Daarvoor kan de overheidsdienst met één of meer kandidaten onderhandelen

Hoe deelnemen?

Raadpleeg de aankondigingen regelmatig en neem deel aan de opdrachten op e-procurement

Alle opdrachtaankondigingen van alle FOD’s die voor iedereen worden opengesteld, worden op e-procurement bekendgemaakt.

Indien u aan één van deze opdrachten wil deelnemen, volg dan de instructies op deze officiële site. Voor hulp kunt u terecht bij de helpdesk van de site.

Dien een spontane kandidatuur in

Indien u uw vennootschap, onderneming of academische instelling in de kijker wilt plaatsen zodat ze wordt opgenomen in een lijst met potentiële leveranciers van de FOD Economie, stuur dan een voorstelling van uw onderneming en haar producten naar:

Per post:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Aankoopdienst 
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Per fax:  +32 2 277 51 08image
Of per e-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be

Afhankelijk van de behoeften en van het soort opdracht (onderhandelingsprocedure), wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de oproep tot mededinging.