Categorieën overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten zijn aankoopovereenkomsten die een overheidsdienst met één of meer marktdeelnemers (economische, private of publieke) afsluit om te beantwoorden aan zijn behoeften op het vlak van goederen, diensten en werken.

In het algemeen worden overheidsopdrachten in twee categorieën ingedeeld :

  • Opdrachten die worden bekendgemaakt, maar waarvan de toegankelijkheid wordt bepaald door de gekozen procedure :
    • De kandidaten dienen een « selectiedossier » in, maar kunnen slechts aan de opdracht deelnemen en een offerte indienen als zij geselecteerd zijn op basis van vooraf bepaalde uitsluitings- en kwaliteitscriteria (financieel vermogen, technische bekwaamheid).Dat is de zogenaamde beperkte procedure.
    • De kandidaten dienen tegelijk een selectiedossier en een offerte in. Die overheidsopdracht moet bekendgemaakt worden via e-procurement. Die procedure is open verklaard. Die opdracht moet op e-procurement worden bekendgemaakt.
  • Opdrachten waarvan een welbepaald aantal mogelijke kandidaten in kennis wordt gesteld :
    • De overheidsdienst kiest zelf de ondernemingen die in aanmerking komen om de dienst te verrichten of het goed te leveren die/dat het voorwerp van de opdracht uitmaakt. De geselecteerde ondernemingen worden vervolgens gevraagd een offerte in te dienen. Die offertes worden vergeleken om te kunnen uitmaken welke de interessantste is. Daarvoor kan de overheidsdienst met één of meer kandidaten onderhandelen

Hoe deelnemen?

Raadpleeg de aankondigingen regelmatig en neem deel aan de opdrachten op e-procurement

Alle opdrachtaankondigingen van alle FOD’s die voor iedereen worden opengesteld, worden op e-procurement bekendgemaakt.

Als u wilt deelnemen aan een van onze opdrachten deelnemen, volg dan de instructies op die officiële site. Voor hulp kunt u terecht bij de helpdesk van de site.

Referentie

Via de website belgium.be kunt u de evolutie van de reglementering voor overheidsopdrachten volgen.