1. Fevia organiseert in samenwerking met het FAVV, de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie een infosessie over de Europese verordening 1169/2011, beter gekend onder de afkorting FIC. Deze wetgeving
  2. The large scale influx of variable generation is a challenge for the entire power system, especially in a context where large storage possibilities still remain economically unviable. Securing network
  3. De FOD Economie heeft het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling van een heel recente wetgeving waarbij nieuwe principes toepasselijk op de relaties b2b in het Belgische recht worden ingevoerd.
  4. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in samenwerking met de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel, organiseert op 2 april 2019 een informatiesessie voor kamers van koophandel en
  5. De Belgische overheidsdiensten (FOD Economie en FOD Volksgezondheid) organiseren samen met het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) een evenement op 26 maart over de substitutie van Bisphenol
  6. This year’s 9 th edition of the event will focus on NATO-EU co-operation and NATO business opportunities from NCIA and NSPA. A hosted walking lunch will again be offered. The NATO BENELUX Industry Day 2019
  7. De minister van Zelfstandigen en Kmo's en de FOD Economie organiseren een evenement ter gelegenheid van de publicatie van de studie van de FOD Economie over het ondernemerschap van mensen van vreemde
  8. The FPS Economy – DG Energy, the Energy Technology Club, an initiative of Agoria have the pleasure to invite you on Tuesday 5 February 2019 for the presentation of the “ World Energy Outlook 2018 ”. At
  9. Op initiatief van de federale minister van Zelfstandigen en KMO’s, organiseert de FOD Economie in alle Belgische provincies een reeks informatiesessies rond het thema “Financiering van kmo’s en
  10. Op initiatief van de federale minister van Zelfstandigen en KMO’s, organiseert de FOD Economie in alle Belgische provincies een reeks informatiesessies rond het thema “Financiering van kmo’s en