1. -
    Het Belgisch verbindingsbureau voor de kennisgeving van ontwerpen voor technische voorschriften (Belnotif) nodigt u, in samenwerking met de Europese Commissie, uit om deel te nemen aan een algemene
  2. De Broadband Competence Office van de FOD Economie nodigt u graag uit voor hun evenement Connect Brussels 2023 Schrijf u nu in voor Connect Brussels 2023, waar gemeenten, federale en regionale
  3. De Federale Overheidsdienst Economie nodigt u uit op een evenement gewijd aan de voorstelling van de derde projectoproep “Substitutie van chemische stoffen” in het kader van het Belgium builds back
  4. De Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie nodigt u uit op het eerste evenement van het Energietransitiefonds. Dit evenement vindt plaats op 4 oktober 2023 in aanwezigheid van de