Evenement datum
11 april 2024
High level conferentie - Over de noodzaak van een nieuwe richtlijn voor postdiensten

Table of Contents

  De Belgische regering heeft het genoegen u uit te nodigen voor het post- evenement op hoog niveau, dat plaatsvindt tijdens haar voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Onder het voorzitterschap van Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, zullen we samenkomen om ons te verdiepen in cruciale onderwerpen en initiatieven die het toekomstige post landschap en delast mile parcel delivery’ binnen de Europese Unie vorm zullen geven.

  Tal van vooraanstaande sprekers zoals Eurocommissaris Thierry Breton en directeur-generaal Masahiko Metoki van de Universal Postal Union zullen aanwezig zijn en hun visie delen over de toekomst van de sector.

  Overzicht

  De postsector en zijn talrijke stakeholders staan voor enorme uitdagingen, niet het minst het aanpakken van de klimaatverandering. Dit evenement brengt nationale en internationale stakeholders samen om een discussie op hoog niveau te faciliteren, gericht op de noodzaak van een nieuwe postdienstenrichtlijn, en met nadruk op milieu en duurzaamheid.

  Programma

  Uur Activiteit

  09:45-10:45

  Welkomstkoffie, registratie en veiligheidscontroles

  10:45-11:00

  Welkomstwoord en introductiespeech door vicepremier Petra De Sutter

  11:00-11:15

  Keynote speech 1 door Commissaris Breton

  11:15-12:30

  Paneldiscussie 1: De extra (laatste) mijl : ecologische en sociale duurzaamheid in de postsector

  Sprekers:

  • Heleen Buldeo Rai, Assistent Professor en onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mobilise Vrije Universiteit Brussel
  • Elena Fernández- Rodríguez, Voorzitter bij de Raad van Bestuur van PostEurop
  • Dimitris Theodorakis, Director UNI Europa Post & Logistics
  • Dan Sjöblom, Directeur Generaal van de Zweedse Post- en Telecommunicatieautoriteit (PTS)  

  12:30-13:45

  Lunch

  13:45-14:00

  Keynote speech 2: Stand van zaken met betrekking tot de nieuwe toekomstgerichte studie (preresultaten) door Merete Clausen, Director, Directrice bij DG GROW van de Europese Commissie en Daniel Vencovsky, RPA Prague

  14:00-15:15

  Paneldiscussie 2: Nieuwe reglementaire uitdagingen : een postrichtlijn geschikt voor het digitale tijdperk

  Sprekers:

  • Goyens Monique, Directeur-generaal BEUC
  • Stefano Mauro, Beleidsdirecteur Ecommerce Europe
  • Rita Silva, Hoofd Europese zaken bij ANACOM
  • German Vazquez, Hoofd van de Internationale Posteenheid bij het Spaans ministerie van transport en duurzame mobiliteit; Europees Comité voor Postreglementering (CERP) Voorzitter werkgroep Beleid

  15:30-15:45

  Pauze

  15:30-15:40

  Keynote speech 3: ”Blik in de toekomst“ door de Adjunct-directeur-generaal van de UPU, Marjan Osvald

  15:40-15:45 Opmerkingen door Directeur-Generaal van de UPU Masahiko Metoki

  15:45-16:00

  Samenvatting van de conferentie / slotopmerkingen door vicepremier Petra De Sutter

  16:00-18:00

  Netwerkdrink

  Laatst bijgewerkt
  12 april 2024