Evenement datum
8 april 2024 - 9 april 2024
Belgische auteursrechtenconferentie 2024, samen gaan we ervoor!

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU) nodigt de FOD Economie u uit voor de tweedaagse auteursrechtenconferentie die plaatsvindt in Namen op 8 (namiddag) en 9 april (voormiddag). De conferentie heeft als thema: “De actie van de EU en haar lidstaten ten gunste van een billijke vergoeding voor auteurs, uitvoerende kunstenaars en creatieve industrieën voor het gebruik van hun content op het internet”.

Voor wie is dit event bedoeld?

Dit event is bedoeld voor deskundigen uit Europa die geïnteresseerd zijn in het thema.

Wat kunt u verwachten van dit event?

Samen met Europese en nationale auteursrechtdeskundigen gaan we dieper in op:

 • hoe de DSM‑richtlijn werd omgezet in verschillende EU‑lidstaten,
 • hoe men de vergoeding van auteurs, uitgevers en uitvoerende in de huidige online omgeving kan verbeteren.

In die context komen verschillende inspirerende sprekers aan bod, met potentiële oplossingen voor de uitdagingen waarmee we allemaal worden geconfronteerd. Daarnaast organiseren we boeiende panelgesprekken met stakeholders.

Verder kijken wij ook naar wat de toekomst brengt in het Europese auteursrecht, met onderwerpen zoals artificiële intelligentie en contractuele buy‑out clausules. Na de eerste conferentiedag hebt u bovendien de mogelijkheid om na te genieten met een heerlijk diner in de Citadel van Namen en een geweldig artistiek optreden.

Programma

Dag 1: 8 april

TIMING

ACTIVITEIT

12.00 uur

Onthaal/Lunch

13.00 uur

Verwelkoming – Séverine Waterbley, voorzitter van de FOD Economie

13.05 uur

Openingsspeech – Pierre‑Yves Dermagne, minister van Economie

13.15 uur Auteursrecht in een veranderende wereld, het perspectief van WIPO – Daren Tang, Directeur-Generaal van WIPO

13.25 uur

Openingsspeech door de Europese Commissie – Roberto Viola, Directeur-Generaal DG CNECT

13.35 uur

Praktische informatie van de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom

13.40 uur

Inleiding – Een billijke vergoeding garanderen voor auteurs en persuitgevers voor het gebruik van hun content online – Frank Gotzen, voorzitter van ALAI en professor

14.00 uur

Omzetting van de doelstellingen van de DSM‑richtlijn door de lidstaten om de auteursrechten te garanderen voor persartikels, streaming en in de context van contractuele relaties – Emmanuelle Du Chalard, Diensthoofd Auteursrecht bij de Europese Commissie (focus op implementatie van de richtlijn en evolutie van de vergoeding – Art. 15, 17, 18‑23)

14.10 uur

Q&A, pauze

Parallelle sessies over twee onderwerpen:

 1. Auteursvergoeding in het kader van muziek‑ en audiovisuele streaming
 2. Vergoeding van journalisten en persuitgevers voor het gebruik van persartikels online

14.35 uur

Studie van het Europees Parlement “Cultural diversity and the conditions for authors in the European music streaming market” – Iban Garcia Del Blanco, MEP (1)

Voorstelling van het Digital News Report van Reuters Institute – Pauljan Truyens (2)

15.05 uur

Voorstelling van het Duitse systeem – Silke von Lewinski (1)

Voorstelling van het Franse systeem – Anne Le Morvan (2)

15.25 uur

Voorstelling van het Spaanse systeem – Lara Chaguaceda Bermúdez (1)

Voorstelling van het Italiaanse systeem – Francesca Ferrari en Alessandro Cogo (2)

15.45 uur

Pauze

16.10 uur

Voorstelling van het Belgische systeem – Natacha Lenaerts (1)

Voorstelling van het Belgische systeem – Vincent Jadot en Dali Chincharauli (2)

16.30 uur

Panelgesprek – gemodereerd door Marie‑Christine Janssens (1)

 • Kristina Janušauskaitė, IFPI
 • Emilie Anthonis, MPA
 • Ioan Kaes, AEPO ARTIS
 • Burak Özgen, GESAC
 • Olivia Regnier, Digital Music Europe
 • Cécile Despringre, SAA

Panelgesprek – gemodereerd door Benoit Michaux (2)

 • Nevena Kostova, Google
 • Nicole Schulze, Meta
 • Mogens Blicher Bjerregard, European Federation of Journalists
 • Ilias Konteas, European Newspaper Publishers Association

18.45 uur

Shuttlebus naar de Citadel van Namen – Diner in het restaurant “Panorama”

Dag 2: 9 april

TIMING

ACTIVITeit

08.30 uur

Onthaal/Ontbijt

09.00 uur

Inleiding – Presentatie door de Europese Commissie (Giuseppe Abbamonte, Directeur voor Mediabeleid) over nieuwe uitdagingen zoals buy‑outclausules en artificiële intelligentie

 

09.20 uur

Buy‑outclausules:

 • Het standpunt van de producer – Mélanie Amilhat, ACT

 

09.35 uur

Buy‑outclausules:

 • Europese bescherming voor alle auteurs in Europa, het probleem van buy‑out clausules – Steven De Keyser, SABAM

9.50 uur

Artificiële intelligentie en auteursrecht:

 • Stand van zaken van de implementatie van de uitzondering voor tekst‑ en datamining en het gebruik van de opt‑out – Tamas Szigeti, Dienst Auteursrecht bij de Europese Commissie

10.10 uur

Artificiële intelligentie en auteursrecht:

 • Taskforce voor auteursrechtinfrastructuur en de use case over AI & auteursrecht, Europees Consortium voor digitale infrastructuur (EDIC) – Anna Vuopala, Philippe Rixhon en Alain Strowel

10.30 uur

Pauze

10.50 uur

Artificiële intelligentie en auteursrecht:

 • Hoe kan een maker vermijden dat zijn werk onrechtmatig wordt toegeëigend door AI? – Stéphanie Le Cam

11.10 uur

Artificiële intelligentie en auteursrecht:

 • Panelgesprek over het gebruik door AI van beschermde werken (niet gedekt door de TDM‑uitzondering, of wanneer de rechthebbenden gebruik maken van de opt‑out) en de vergoeding van de rechthebbenden enerzijds, en de bescherming van het resultaat gegenereerd door AI anderzijds – Inleiding (10 min.) en gemodereerd door Bernt Hugenholtz
  • Nevena Kostova, Google
  • Paul Keller, Open Future
  • Agnieszka Horak de Sousa, IFPI
  • Nina George, European Writers Council

12.20 uur

Samenvatting en conclusies door de moderators Marie‑Christine Janssens, Benoit Michaux en Bernt Hugenholtz

12.50 uur

Walking dinner

Laatst bijgewerkt
10 april 2024