Trefpunt Economie

Trefpunt Economie is de officiële publicatie voor sociaaleconomische analyse van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De FOD Economie wil met deze publicatie zijn expertise gebruiken om de thema’s gerelateerd aan zijn bevoegdheden, te verduidelijken, te actualiseren of grondig te analyseren.

De FOD Economie heeft als taak te zorgen voor een competitieve, evenwichtige en duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt. Trefpunt Economie behelst dan ook  uiteenlopende domeinen die betrekking hebben op de consumenten, de ondernemingen en de economische bedrijvigheid in ruime zin.

De artikels gepubliceerd in Trefpunt vallen onder de verantwoordelijkheid van hun auteurs. Ze staan onder toezicht van een Comité voor revisie en validering, waarvan ik de voorzitter ben.

Er werd voor gekozen de artikels te publiceren in de taal van de auteur(s). Op aanvraag kan een vertaling bezorgd worden.

Ik hoop dat zowel de gekozen thema’s als de kwaliteit van de analyses belangstelling, reflectie, vragen en bespreking oproepen, waaraan de FOD Economie zal deelnemen.

Alvast bedankt voor uw vertrouwen en uw kritische zin.

Séverine Waterbley,
Voorzitter van het Directiecomité