Publicaties

  1. Algemene informatie over de FOD Economie.
  2. De groep kwam een eerste maal samen vóór het referendum om zich te beraden over de situatie in het VK. Onmiddellijk na het bekend worden van het negatieve resultaat kwam de groep opnieuw samen om haar
  3. De rundveehouders werden, net zoals de melkvee- en de varkenshouders, de afgelopen jaren geconfronteerd met dalende opbrengstenprijzen, wat gevolgen kan hebben voor de rendabiliteit. In 2013 werd reeds een
  4. Een van de specifieke kenmerken van de FOD is de verscheidenheid van zijn bevoegdheden, waarvan de gemeenschappelijke noemer nochtans het dagelijkse leven van elke burger, consument, ondernemer of
  5. De Belgische varkenshouderij is en blijft belangrijk. Ze voorziet binnen- en buitenland al vele jaren van varkensvlees. Maar brengt het nog iets op? Kan de landbouwer er nog van leven? Het