Publicaties

  1. Algemene informatie over de FOD Economie.
  2. De toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten werd vastgelegd op 3.000 euro.
  3. Overzicht controleresultaten België In het kader van de Europese campagne Joint Action 2014 Fireworks II heeft de FOD Economie op de Belgische markt stalen genomen van vuurwerk om ze te controleren. Het gi
  4. Deze Europese campagne kadert in de Joint Action 2015 gecoördineerd door Prosafe. De cam-pagne startte in juni 2016 en loopt nog tot juni 2018. Achttien lidstaten nemen deel aan deze controlecampagne: Belg
  5. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal 2017 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het Instituu
  6. Deze Europese campagne vindt plaats in het kader van de gezamenlijke actie ("Joint Action") JA 2015, die door Prosafe wordt gecoördineerd. De campagne startte in mei 2016. De volgende landen nemen deel aan