""

Denkoefening over de Europese eengemaakte markt: naar nieuwe grenzen voor een sociaal-ecologisch duurzaam en veerkrachtig Europa met een groot concurrentievermogen

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Mehtap Akgüç, Nicola Countouris, Bob Hancké, Philippe Pochet

Publicatiedatum

In de eerste helft van 2024 zal België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. 2024 wordt een cruciaal jaar voor de Unie met de verkiezingen voor het Europees Parlement en de benoeming van de Europese Commissie. Deze kalender is een gelegenheid om na te denken over de toekomst.

Ter voorbereiding van dit Belgische voorzitterschap heeft minister Dermagne de FOD Economie gevraagd een prospectieve studie over de interne markt te laten uitvoeren. Na meer dan 30 jaar is het doel de balans op te maken en een visie voor een volwassen en veerkrachtige interne markt voor te stellen.

Op 18 januari 2022 is de opdracht gegund aan het European Trade Union Institut.

Het verslag richt zich op het strategische belang en de mogelijkheden van de interne markt in de huidige en veranderende geopolitieke, technologische, sociaal-economische en milieucontext. Het biedt een strategische analyse van de mogelijkheden en kansen van de interne markt als antwoord op sociale, ecologische en economische uitdagingen in de context van de ontwikkeling van een open strategische autonomie en de dubbele overgang.

De FOD Economie controleerde weliswaar de door de inschrijver gebruikte methodologie, maar kwam niet tussen in de oriëntatie of de validatie van de conclusies.

Dit verslag geeft enkel de mening van de auteur weer en niet het standpunt van de FOD Economie, die bijgevolg niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de verklaringen in deze prospectieve studie.

Laatst bijgewerkt
27 oktober 2022