Publicaties

  1. ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven, kijk maar naar het veelvuldige gebruik van smartphones en tablets. Ze is ook alomtegenwoordig op de werkplek en wordt in toenemende mate gebruikt
  2. e-jaarverslag 2017 is het jaarverslag van de FOD Economie voor het jaar 2017. Het omvat een selectie van een aantal belangrijke verwezenlijkingen van de FOD in diverse domeinen: energie, administratieve
  3. In het 15de nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Rankings "concurrentievermogen" Verder in dit nummer: PME : regard sur les enjeux et obstacles d'une définition unique Geplande
  4. Algemene informatie over de FOD Economie.
  5. Belmed is een instrument dat ter beschikking wordt gesteld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie aan de consumenten en de ondernemingen. Via Belmed kunnen consumentengeschillen buiten de