Publicaties

  1. Algemene informatie over de FOD Economie.
  2. Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de buitenlan
  3. De prestaties van de verschillende sectoren in termen van concurrentievermogen kunnen sterk uiteenlopen naargelang de gehanteerde determinanten. Naast de "Boordtabel van het concurrentievermogen van de Bel
  4. De horizontale screening van marktsectoren 2016, opgesteld door het Prijzenobservatorium behandelt gedetailleerd de marktwerking in de Belgische economie, aan de hand van een analyse van meer dan 600 secto
  5. ​​Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de buitenl
  6. Met de wet van 3 april 20131 werden de opdrachten van het Prijzenobservatorium uitgebreid. Naast prijsobservatie en -analyse werd tevens onderzoek naar het prijsverloop, prijsniveaus, marges en marktwerkin