Publicaties

  1. Algemene informatie over de FOD Economie.
  2. In de Europese verordening 765/2008 wordt aan de lidstaten opgelegd om aan de Commissie, de andere lidstaten en de consumenten de nationale structuur inzake markttoezicht kenbaar te maken en te informeren
  3. Overzicht controleresultaten België In het kader van de Europese campagne Joint Action 2014 Fireworks II heeft de FOD Economie op de Belgische markt stalen genomen van vuurwerk om ze te controleren. Het gi
  4. De wetgeving voor de uitbating van zonnecentra is veranderd. Op 2 oktober 2017 is een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd. Sommige artikelen, namelijk de artikelen 2, 4, 5 en 6 van dat nieuwe koninklijk
  5. Deze Europese campagne kadert in de Joint Action 2015 gecoördineerd door Prosafe. De cam-pagne startte in juni 2016 en loopt nog tot juni 2018. Achttien lidstaten nemen deel aan deze controlecampagne: Belg
  6. Deze brochure bevat de grote lijnen van de wetgeving over het onder zich houden, het gebruik en de verkoop van feestvuurwerk dat aan het grote publiek verkocht mag worden. Dit document is gericht aan het g