""

Europese controlecampagne gericht op bepaalde chemische vereisten in speelgoed - Resultaten van de FOD Economie 2022 - 2023

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Doel van de campagne

Deze campagne kadert in een Europees project genaamd REF-10, gecoördineerd door ECHA, het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (European Chemicals Agency). Hoewel dit een Europese campagne is, komt de financiering uit de deelnemende landen en heeft elke deelnemende autoriteit zijn eigen laboratorium geselecteerd.

Voor België is dit project een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

De campagne had als doel de veiligheid en de conformiteit van speelgoed dat op de markt wordt gebracht en bestemd is voor kinderen jonger dan drie jaar en ander speelgoed dat bedoeld is om in de mond genomen te worden, te controleren en erover te waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedartikelen uit de markt worden gehaald. De focus werd tijdens deze campagne gelegd op het volgende speelgoed:

  1. elektrisch speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar
  2. ander elektrisch speelgoed dat bedoeld is om in de mond genomen te worden, maar dat niet noodzakelijkerwijs bedoeld is voor kinderen jonger dan 3 jaar (bijvoorbeeld een speelgoedblaasinstrument zoals een trompet)

De campagne was gericht op de controle van bepaalde chemische stoffen die zijn gereglementeerd door:

  • het koninklijk besluit van 19.01.2011 betreffende de veiligheid van speelgoed (KBS) (FOD Economie)
  • de REACH-verordening1, de POP-verordening2 en koninklijk besluit van 17.03.20133 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (KB RoHS) (FOD Volksgezondheid)

Dezelfde speelgoedartikelen werden door beide autoriteiten getest op basis van de reglementering waarvoor zij bevoegd zijn.

Er werd ook aandacht besteed aan de administratieve vereisten en bepaalde onderdelen van de technische documentatie, met name de veiligheidsbeoordeling, de lijsten van gebruikte stoffen en materialen4, de EG-verklaring van overeenstemming en de testrapporten.
Dit rapport toont de resultaten van de testen die werden uitgevoerd door een extern geaccrediteerd laboratorium en de resultaten van controles uitgevoerd door de FOD Economie.

Bepaalde resultaten van de FOD Volksgezondheid zijn als toelichting opgenomen.

De campagne startte in mei 2022.

In totaal werden 20 speelgoedartikelen bemonsterd. De bemonstering was niet representatief voor de toestand op de Belgische markt omdat er actief gezocht werd naar speelgoed dat een vermoeden van non-conformiteit vertoonde.

Voor de FOD Economie werden de technische testen uitgevoerd door het Duitse laboratorium TÜV Rheinland, gevestigd in Nürnberg (Duitsland), dat geaccrediteerd is voor de testen die in deze campagne werden uitgevoerd.

Tijdens de campagne werden ook mechanische en fysische tests op kleine onderdelen op basis van de norm EN 71-1 uitgevoerd door het laboratorium Safetylab.

Laatst bijgewerkt
12 december 2023