""

Controlecampagne Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen corona: Ademhalingsbeschermingsmaskers, handschoenen en gelaatsschermen 2021 - 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

 Doel van de campagne

Het doel van de nationale campagne was de veiligheid en de conformiteit van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die bescherming bieden tegen “covid” op de Belgische markt te controleren, en erover te waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke producten van de markt worden gehaald.

De campagne startte in 2021 en was een gevolg van de Europese controlecampagne CASP Corona 2020 waaraan 20 landen hebben deelgenomen. België heeft voor die Europese campagne 3 adembeschermingsmaskers en 3 paar handschoenen die tegen virussen beschermen, bemonsterd en gecontroleerd. De 3 ademhalingsbeschermingsmaskers bleken niet conform te zijn waarvan 2 ook technisch niet conform waren en zelfs tot Safety Gate meldingen (A12/00964/21 en A12/00931/21) hebben geleid. Van de handschoenen bleek er één niet gecertificeerd te zijn en één had een paar kleine administratieve tekortkomingen. Alle handschoenen waren technisch conform.

Bij deze nationale campagne 2021-2022 werden in totaal 63 beschermingsmiddelen bemonsterd:

  • 35 ademhalingsbeschermingsmaskers zonder ventiel die een bescherming claimen van ten minste FFP2-niveau of equivalent
  • 18 paar handschoenen die beschermen tegen virussen
  •  10 gelaatsschermen

Ze werden geselecteerd via gespecialiseerde webwinkels, bij distributeurs, invoerders en fabrikanten.

De campagne beoogde de controle op bepaalde technische vereisten voor de maskers en de handschoenen. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de administratieve vereisten zoals de markeringen en de begeleidende documenten, inclusief de technische documentatie. De gelaatsschermen werden enkel administratief gecontroleerd.

De technische testen voor de ademhalingsbeschermingsmaskers werden uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium AITEX (Asociacion de Investigacion de la Industria Textil) in Spanje. De technische testen voor de handschoenen werden uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium Eurofins Textile Testing Spain, S.L.U., eveneens in Spanje. Beide laboratoria zijn tevens aangemelde instanties voor deze producten, maar zij waren niet betrokken bij de conformiteitsbeoordelingsprocedures van de bemonsterde PBM’s.

Laatst bijgewerkt
8 november 2023