Publicaties

  1. e-jaarverslag 2017 is het jaarverslag van de FOD Economie voor het jaar 2017. Het omvat een selectie van een aantal belangrijke verwezenlijkingen van de FOD in diverse domeinen: energie, administratieve
  2. In het 15de nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Rankings "concurrentievermogen" Verder in dit nummer: PME : regard sur les enjeux et obstacles d'une définition unique Geplande
  3. Lijdt u onder overmatige schuldenlast? De wetgeving inzake collectieve schuldenregeling kan u helpen. Meer info hieromtrent vindt u in deze folder.
  4. Algemene informatie over de FOD Economie.
  5. De toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten werd vastgelegd op 3.000 euro.
  6. U heeft net een overeenkomst ondertekend. U heeft in principe de voorwaarden van deze overeenkomst "gelezen en goedgekeurd". U moet nu de voorwaarden respecteren. Maar weet u voor hoelang u zich verbonden