Publicaties

  1. Lijdt u onder overmatige schuldenlast? De wetgeving inzake collectieve schuldenregeling kan u helpen. Meer info hieromtrent vindt u in deze folder.
  2. Algemene informatie over de FOD Economie.
  3. De toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten werd vastgelegd op 3.000 euro.
  4. U heeft net een overeenkomst ondertekend. U heeft in principe de voorwaarden van deze overeenkomst "gelezen en goedgekeurd". U moet nu de voorwaarden respecteren. Maar weet u voor hoelang u zich verbonden
  5. Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst zelf beschouwd worden. De standpunten in deze brochure
  6. De invoering van de wet betreffende de collectieve schuldenregeling beantwoordde aan een behoefte. Sinds de inwerkingtreding van de wet werden ruim 50.000 verzoekschriften inzake collectieve