""

Waarom zijn de prijzen voor een verzekering in verband met de woning zo sterk gestegen?

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Instituut voor de nationale rekeningen - Prijzenobservatorium

Publicatiedatum

Table of Contents

  Deze studie verklaart in het eerste hoofdstuk wat een woningverzekering inhoudt, of die al dan niet verplicht is en aan welke voorwaarden ze moet voldoen. 
  In een volgend hoofdstuk komt het verloop van de consumptieprijzen van die verzekering aan bod. Daarbij wordt het prijsverloop over een periode van 15 jaar bekeken (2007-2022T1). 

  De studie vergelijkt daarnaast de prijsevolutie in België met de prijsevolutie in de voornaamste buurlanden en andere West-Europese landen. Vervolgens wordt de index van de Associatie van Belgische experten (ABEX) toegelicht en wordt de evolutie daarvan vergeleken met het prijsverloop van de brandverzekering op basis van de geharmoniseerde prijsindex (GICP). In het derde hoofdstuk volgt een analyse van de rendabiliteit van de brandverzekering. Tot slot komt de reglementering voor de koppeling van een woningkrediet aan een woningverzekering aan bod.

  Voor de analyse werden de voornaamste betrokken partijen van de sector geconsulteerd: Assuralia, Associatie van Belgische experten (ABEX), Statbel en de Ombudsman verzekeringen.
   

  Laatst bijgewerkt
  4 oktober 2022