""

Wettelijke beperkingen op betalingen met cash geld

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Deze folder biedt een beknopt overzicht van de wettelijke beperkingen op betalingen met cash geld in België. Die wettelijke beperkingen zijn ingevoerd om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.

Deze folder beschrijft de algemeen geldende maximumlimiet, de soorten betalingen en de partijen waartussen die algemene regel geldt. De uitzonderingen op de algemene regel die voor bepaalde sectoren gelden worden in detail beschreven. De folder geeft informatie over de mogelijke sancties bij het overtreden van die wettelijke beperkingen.

Laatst bijgewerkt
17 april 2024