Publicaties

  1. De horizontale screening gaat na welke sectoren een verhoogd risico op een minder efficiënte marktwerking vertonen en daarom extra aandacht van de overheid vragen. Meer dan 600 marktsectoren over de
  2. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2018 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse
  3. De coöperatieve vennootschappen kunnen een erkenning krijgen van de minister van Economie en zo lid worden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie. De erkenning garandeert dat
  4. Het huidige rapport “Economische conjunctuur in de chemie, life sciences en de verwerking van kunststof en rubber – oktober 2017" werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische
  5. Dit verslag "Economische conjunctuur in de textiel- en kledingindustrie - december 2017 " werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD
  6. Boekhoudkundige verplichtingen sinds 01.01.2018 Algemene boekhoudprincipes De jaarrekening Boekhoudkundige verplichtingen