Publicaties

  1. De FOD Economie verzamelt, met de hulp van de Universiteit Hasselt, sinds een aantal jaren de gegevens van het areaal en de geproduceerde en als beschermde benaming erkende hoeveelheden wijn van de
  2. In het kader van een nauwere samenwerking tussen het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie werd een gemeenschappelijk project op stapel gezet rond het uitvoeren
  3. De Economische Inspectie ondernam in 2017 opnieuw een groot aantal acties om de correcte naleving af te dwingen van de economische regelgeving waarop zij toezicht houdt. Dit jaarverslag biedt een overzicht
  4. In het 16e nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: De oorsprong van goederen in de internationale handel Verder in dit nummer: Metrologische en wetenschappelijke precisie Scannerdata in de
  5. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2018 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse
  6. Op 29 maart 2019 verlaat het VK onherroepelijk de EU, in het beste geval met een akkoord, in het andere geval zonder (“cliff-edge”). Ook nadat een principeakkoord werd bereikt kan het akkoord nog afgekeurd