Industriële machine in de voedingssector

Concurrentievermogen vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken – 10.2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    De sectorale prestaties op vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen. Daarom besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de Boordtabel van het Belgische concurrentievermogen die jaarlijks gepubliceerd wordt, ook aandacht aan het sectoraal concurrentievermogen.

    De sector van de vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (C10-11)1 werd geselecteerd, op basis van het verschil tussen de prestaties van België en de eurozone op vlak van toegevoegde waarde en tewerkstelling. Verder wordt er rekening gehouden met het belang van deze sector in de Belgische economie. Bovendien zijn ook de exportprestaties van deze sector (≈8 % van totale Belgische uitvoer), alsook de verbondenheid met andere sectoren aanzienlijk.

    De sector als geheel telt drie aparte bedrijfstakken: de sector C10 (vervaardiging van voedingsmiddelen) is de grootste subsector, met tussen 2011 en 2017 een relatief aandeel van gemiddeld 79,5 % in de totale toegevoegde waarde van C10-12. Het aandeel van C11 (vervaardiging van dranken) en C12 (vervaardiging van tabaksproducten) bedraagt gemiddeld respectievelijk 19,3 % en 1,3 %. De sector bestaat voornamelijk uit kmo’s.

    Laatst bijgewerkt
    16 januari 2020