""

Belgische markt voor online platformen: Evaluatie van de mededinging en het regelgevend kader

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Idea Consult

Publicatiedatum

Table of Contents

    Deze studie, gepubliceerd door de FOD Economie, analyseert de concurrentie tussen online platformen die actief zijn op de Belgische markt, de mededingingsbeperkende en oneerlijke praktijken waarvan zij de plegers zijn en de Europese en nationale regelgeving waaraan zij onderworpen zijn, met het oog op het formuleren van aanbevelingen voor België.

    Laatst bijgewerkt
    16 april 2024