""

Accelerating strategic investment in the European Union beyond 2026

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Maria Demertzis, David Pinkus, Nina Ruer

Publicatiedatum

Table of Contents

    Dit voorbereidende rapport voor het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie heeft een dubbele doelstelling: het analyseren van het huidige kader voor het uitvoeren van strategische investeringen in Europa en het voorstellen van aanbevelingen voor de toekomst.

    Hoewel de FOD Economie toezicht hield op de methodologie die door de inschrijver werd gebruikt, kwam hij niet tussenbeide in de oriëntatie of validatie van de conclusies.

    Dit verslag geeft enkel de mening van de auteur weer en niet het standpunt van de FOD Economie, die bijgevolg niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de opmerkingen in deze prospectieve studie.

    Laatst bijgewerkt
    25 januari 2024