""

Dienst voor de Intellectuele Eigendom - Jaarverslag 2023

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

    Het activiteitenverslag van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) biedt het publiek een algemeen overzicht van de projecten en activiteiten die in 2023 werden uitgevoerd, geïllustreerd met grafieken en statistieken.

    Laatst bijgewerkt
    25 april 2024