Publicaties

  1. Bevorderde u het ondernemerschap? De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering identificeren en erkennen de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van de ondernemingszin en het ondernemersch
  2. Algemene informatie over de FOD Economie.
  3. Op 1 juni 2013 is de Verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur (hierna: de infrastructuurv
  4. Om de toegang van kmo’s – ondernemingen met maximum 50 werknemers – tot overheidsopdrachten te vergroten, presenteert de federale overheid een charter bestaande uit 13 principes. De centrale doelstelling v
  5. De toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten werd vastgelegd op 3.000 euro.
  6. In de Europese verordening 765/2008 wordt aan de lidstaten opgelegd om aan de Commissie, de andere lidstaten en de consumenten de nationale structuur inzake markttoezicht kenbaar te maken en te informeren