Boordtabel kmo's

Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers (2018)

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De boordtabel heeft twee doelstellingen. Enerzijds wordt een stand van zaken geschetst van de ontwikkeling van het ondernemerschap in België. Dat gebeurt aan de hand van indicatoren die betrekking hebben op de economische wereld van de kmo’s en de zelfstandige ondernemers. Anderzijds doet de boordtabel dienst als een referentiekader voor beleidsbeslissingen.

  Dit jaarverslag onderzoekt de veranderingen bij kmo’s en zelfstandige ondernemers door de jaren heen en licht telkens nieuwe thema’s toe. In de boordtabel van 2016 werd voor het eerst de demografie van de kmo’s, de zelfstandige ondernemers, het vrouwelijke ondernemerschap en de internationalisering van de kmo’s belicht. De tweede publicatie (2017) zette dat werk verder en behandelde ook nieuwe thema’s, zoals het ambachtelijke ondernemerschap.

  De boordtabel 2018 behandelt drie thema’s:

  • de demografie van de kmo’s (hoofdstuk 2),
  • de demografie van de zelfstandige ondernemers (hoofdstuk 3) en
  • het vrouwelijke ondernemerschap (hoofdstuk 4).

  In deze versie van de boordtabel wordt het thema internationalisering van de kmo’s niet opgenomen. Omwille van de timing van de beschikbaarheid van de gegevens werd ervoor gekozen om dat onderwerp in een aparte publicatie te behandelen. Zoals in de vorige versies worden de hoofdstukken wel nog steeds afgesloten met een internationale vergelijking.

  De twee economische actoren die centraal staan in de boordtabel zijn de kmo’s en de zelfstandige ondernemers. Voor beide bestaan er meerdere definities. De definities die relevant zijn in het kader van deze boordtabel worden hieronder verder toegelicht. De inleiding wordt vervolgens afgesloten met een beschrijving van de verschillende bronnen die gebruikt werden voor de analyses van de kmo’s en de zelfstandige ondernemers.

  Laatst bijgewerkt
  10 december 2018