Inzake kwekersrechten wordt de Dienst voor de Intellectuele Eigendom bijgestaan door de Raad voor het kwekersrecht. Deze wetenschappelijke raad is samengesteld uit personen die een bijzondere kennis bezitten op het gebied van intellectuele rechten, genetica, plantkunde of fytotechnica.

De Raad omvat een centrale afdeling en de volgende vijf afdelingen:

  • de afdeling van landbouwgewassen,
  • de afdeling van groenten en fruit,
  • de afdeling van niet-eetbare tuinbouwproducten,
  • de afdeling van bosbouwgewassen,
  • de juridische afdeling.

De voorzitters van deze vijf afdelingen zetelen in de centrale afdeling.

De Raad voor het kwekersrecht verleent advies aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom met betrekking tot, bijvoorbeeld, beslissingen over het verlenen van kwekerscertificaten of de wijziging van de wetgeving.

Het secretariaat van de Raad voor het Kwekersrecht wordt verzorgd door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019