Inzake kwekersrechten wordt de Dienst voor de Intellectuele Eigendom bijgestaan door de Raad voor het kwekersrecht. Die wetenschappelijke raad brengt advies uit over kwesties in verband met de bescherming door het kwekersrecht en is samengesteld uit:

  • twaalf personen die in het bijzonder bevoegd zijn op het gebied van genetica, botanica of plantenteelt, respectievelijk van landbouwgewassen, groenten en fruit, niet-eetbare tuinbouwproducten en bosgewassen; 
  • drie personen die in het bijzonder bevoegd zijn op het gebied van intellectuele eigendom.

De leden van de Raad zijn benoemd voor een termijn van vijf jaar en hun mandaat kan worden verlengd. De Raad duidt een voorzitter en een vicevoorzitter aan.

Het secretariaat van de Raad voor het Kwekersrecht wordt verzorgd door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Laatst bijgewerkt
22 februari 2024